Onze missie

Door Geen categorie

Het bouwen en onderhouden van het grootste online 50 plus netwerk met het grootste 50 plus bereik van Nederland. 

Wij willen bedrijven en instellingen ondersteunen tijdens de transformatie van offline naar online marketing campagnes.

Op dit moment bereiken we wekelijks enige honderdduizenden ouderen via ons netwerk.

Met vriendelijke groet,

Christel Gieling
Eigenaar/Directeur Plusser.nl